CYSEC2020 Newsletter 1

  Prvo izdanje hrvatske međunarodne znanstveno-stručne konferencije Kibernetička sigurnost kritične infrastrukture (CYSEC 2020) održat će se u Dubrovniku, 29. i 30. travnja 2020. godine. U organizaciji Veleučilišta Velika Gorica i tvrtke RiniGARD, te pod pokroviteljstvom Grada Velike Gorice i Instituta za sigurnosne politike, CYSEC je namijenjena znanstvenicima i stručnjacima iz područja zaštite kritične infrastrukture, cyber sigurnosti, kriminaliteta i terorizma, informatičkih i komunikacijskih tehnologija, upravljanja krizama i mnogih drugih srodnih područja.

  Konferencija će se sastojati od niza panela i događaja kroz koje će se, kombinirajući iskustvo i znanje kako iz industrije tako i iz akademskih krugova, poticati stvaranje jače multilateralne i multisektorske suradnje.

  Glavni govornici konferencije dolaze iz Hrvatske, UK-a, Europske komisije (DG HOME i JRC) te SAD-a. Detaljnu listu govornika možete naći na https://cysec-conf.com/hr/govornici/.

  Prihvaćeni su sažeci i radovi preko 80 stručnjaka i znanstvenika iz 17 zemalja, koji pokrivaju područja kibernetičke sigurnosti u prometu (zračne luke, pomorske luke, transport), zdravstvu, energiji, kvantnom računarstvu, umjetnoj inteligenciji (AI) i dr. Dostavljeni radovi biti će objavljeni u Zborniku radova s međunarodnom recenzijom u elektroničkoj verziji te će također biti predstavljeni i na samoj konferenciji u obliku usmene prezentacije ili putem postera. Za odabrane radove za koje recenzenti utvrde da imaju značajan znanstveni doprinos, autoru će se predložiti objava rada u znanstvenom časopisu Annals of Disaster Risk Sciences.

  Na konferenciji će sudjelovati i do sada devet potvrđenih Obzor 2020 projekata financiranih od strane Europske komisije i to iz područja poput: zaštite civilnog društva, kibernetičke zaštite bolnica, podataka i obrazovanja, zaštite zračne infrastrukture, zaštite financijskih infrastruktura i sl., čija zajednička vrijednost proračunski prelazi 65 milijuna EUR-a. Sudjelovanje predstavnika ovih projekata omogućuje sudionicima konferencije izravnu komunikaciju s uspješno realiziranim EU projektima te daljnje umrežavanje i razmjenu iskustava.

  Do sada potvrđeni sponzori konferencije su, između ostalih, i Microsoft, Fortinet, King ICT, H-ISAC i FLEKSBIT, a očekuju se i ostala zvučna imena cybersecurity industrije. Medijski cijelu konferenciju pokriva specijalizirani časopis Zaštita.info.

  Predstaviti će se EU projekti:

  PReparedness against CBRNE threats through cOmmon Approaches between security praCTItioners and the VulnerablE civil society

  Raising Awareness on Cybersecurity in Hospitals across Europe and Boosting Training Initiatives Driven by an Online Information Hub

  Security of Air Transport Infrastructure of Europe

  People-centric cybersecurity in healthcare

  Scalable multidimensionAl sitUation awaReness sOlution for protectiNg european ports

  Integrated Framework for Predictive and Collaborative Security of Financial Infrastructures

  European Reference Network for Critical Infrastructure Protection

  Securing The European Gas Network

  European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations

  Real time netwOrk, teXt and speaker ANalytics for combating orgaNized crimE

  Security REsearch NCP Network

  Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised Toolkits

  Znanstveni časopis
  ADRS