ORGANIZATORI

  RiniGARD

  RiniGARD (RINI) je istraživački i razvojni MSP sa sjedištem u Zagrebu, specijalizirano za pružanje sigurnosnih komunikacijskih rješenja i IT rješenja za pametno zdravstvo, kritičnu infrastrukturu i sigurnost. Osnovana 2019. godine, tvrtka ima koristi od stručnosti i iskustva svojih članova osnivača i blisko surađuje s nizom svjetskih tehnoloških pružatelja usluga.  Među zaposlenicima i osnivačima, RINI ima niz umirovljenih policijskih službenika s iskustvom u operativnoj i strateškoj provedbi zakona, sigurnosnim rješenjima i međunarodnoj suradnji, vodeće znanstvenike s preko 1000 objavljenih publikacija, uključujući 4 udžbenika, 42 međunarodna patenta i veliki broj radova u vodećim znanstvenim časopisima, kao i nekoliko iskusnih voditelja projekata. To se znanje i iskustvo koristi kako bi se osiguralo da svi proizvodi i tehnologije koje je RINI razvio i isporučio zadovoljavaju posebne zahtjeve krajnjeg korisnika. RINI nastoji da CYSEC 2020 kao konferencija postane platforma na kojoj se akademska zajednica, istraživači i industrija susreću i istražuju nove ideje i tehnologije te na postojećim primjerima grade snažna rješenja za cyber-sigurnost za zaštitu kritične infrastrukture. Misija RINI-ja je promoviranjem ideja, istraživanja i novih tehnologija pomoći izgraditi zaštićeno i  sigurno društvo na svim poljima života.

  VVG

  logo vvg

  Veleučilište Velika Gorica je visokoobrazovna ustanova koja provodi pet preddiplomskih i tri diplomska stručna studija čiji se nastavni programi realiziraju uz pomoć suvremenih tehnologija koje se konstantno nadopunjavaju. Jedan od specijalističkih studija Veleučilišta je i Krizni menadžment, dvogodišnji studij koji je nastavak na stručni studij Upravljanje u kriznim uvjetima. Riječ je o studiju koji je namijenjen prvenstveno osobama koje se bave zaštitnim i sigurnosnim aspektima kriza u djelovanju pravnih osoba, gospodarstva, tijela jedinica lokalne i područne uprave, tijela državne uprave itd. Upravo iz tog razloga postoji veliko zanimanje Veleučilišta za istraživanje cyber kriminala, odnosno za područje zaštite podataka, umrežavanje informacijskih sustava i njihovog upravljanja. Svake godine dolazi do rasta broja hakerskih napada na korporativne mreže, čiji cilj su krađa zaštićenih podataka i njihova eksploatacija stoga je vrlo važno znati na koji način se osigurati i kako unaprijed spriječiti da do toga dođe.

  Cilj Veleučilišta Velika Gorica jest da se obrazovanjem studenata u specifičnim područjima struke doprinese općem razvoju sustava obrazovanja te time osigura dovoljna količina i kvaliteta visokoobrazovanog kadra. Kako bi se upravo u tom području znali nositi sa izazovima, Veleučilište Velika Gorica već 13 godina za redom, organizira konferenciju Dani kriznog upravljanja (DKU). Ova međunarodna konferencija naglasak stavlja na istraživanje kriza i kriznog upravljanja, koje je važno, ne samo za razvoj sustava nacionalne sigurnosti čiji je dio i krizno upravljanje, nego i za osmišljavanje i provođenje kvalitetnog obrazovanja u ovom području. Zbog toga je važno provoditi stalna istraživanja i razmjenjivati iskustva vezana za sigurnosne izazove i krizno upravljanje (http://www.dku.hr/).

  Partnerstvo na organizaciji CYSEC 2020 je još jedna prilika za Veleučilište Velika Gorica da svojim djelovanjem kroz poticaj znanstveno istraživačkog i stručnog rada doprinese sigurnosti današnjeg društva koje je izloženo prijetnjama i rizicima suvremenog doba. Kibernetička sigurnost jedno je od najvećih izazova za znanstvenu i stručnu zajednicu današnjice i budućnosti stoga je djelovanje Veleučilišta usmjereno sve više na ovo područje. Javnim djelovanjem, naša je društvena odgovornost na visokoj razini i primarni nam je cilj služiti društvu kroz doprinose sigurnom i održivom razvoju.

  Predstaviti će se EU projekti:

  PReparedness against CBRNE threats through cOmmon Approaches between security praCTItioners and the VulnerablE civil society

  Raising Awareness on Cybersecurity in Hospitals across Europe and Boosting Training Initiatives Driven by an Online Information Hub

  Security of Air Transport Infrastructure of Europe

  People-centric cybersecurity in healthcare

  Scalable multidimensionAl sitUation awaReness sOlution for protectiNg european ports

  Integrated Framework for Predictive and Collaborative Security of Financial Infrastructures

  European Reference Network for Critical Infrastructure Protection

  Securing The European Gas Network

  European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations

  Real time netwOrk, teXt and speaker ANalytics for combating orgaNized crimE

  Security REsearch NCP Network

  Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised Toolkits

  Znanstveni časopis
  ADRS